Aprenent amb els més joves a Salesians Pozoblanco

30 juny 2021

Aquest projecte innovador dut a terme a Salesians Pozoblanco involucra els infants i joves d’Infantil i Primària i cedeix el protagonisme als alumnes de Grau Mig de Formació Professional d’Activitats Físiques i Esportives. Segons explica el seu coordinador, José García Salamanca, els beneficis són enormes tant pels joves, com pels alumnes més petits i pels professors.

Els beneficis es poden diversificar en dues branques. Pels alumnes/professors (alumnat de CFGM TECO) s’aconsegueix millorar les habilitats bàsiques d’organització i control de dinàmiques de grups, es fomenta el treball en equip i l’autonomia i la iniciativa personal, s’afavoreix la dinamització organitzada i la improvisació dins de les activitats proposades, i s’aprèn a planificar, temporalitzar i avaluar sessions de dinàmiques de grups.

Pels alumnes d’Infantil i Primària, s’aprèn i s’adquireixen continguts teòrics mitjançant formes jugades, s’afavoreix el treball cooperatiu a través de grups base i es faciliten sessions basades en la recerca guiada (d’acord als projectes que s’executen en les matèries impartides en cada curs).

Participants

Alumnat del CFGM TECO Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural.

Per què sorgeix

Sorgeix per la necessitat d’augmentar el número de pràctiques en dinàmiques recreatives i de jocs del nostre alumnat de TECO i la possibilitat d’augmentar les hores d’activitat física a E. Infantil i E. Primària.

Bona pràctica

Hem adaptat el nostre horari al d’Educació Infantil i Primària perquè el nostre alumnat pugui impartir algunes sessions de motricitat, pràctiques recreatives i dinàmiques cooperatives amb i per a ells.

Valoració

A través de l’Aprenentatge i Servei, el nostre alumnat treballa de manera pràctica i directa coneixements teòrics, habilitats bàsiques i específiques, així com habilitats socials: empatia, paciència, aprendre a aprendre…

Els joves estan satisfets, i a més, són capaços de posar-se en la pell dels altres.

Consells pràctics:

Determinar molt bé els continguts a treballar en cada sessió.

Bona organització de l’alumnat preferiblement en grups reduïts.

Establir mecanismes d’avaluació que donin feedback a l’alumnat.

 

También te puede interesar…

Projecte innovador: ‘Una de croquetes’

Projecte innovador: ‘Una de croquetes’

Salesians Manuel Lora Tamayo, realitza una aposta innovadora en l’assignatura de matemàtiques que apropi les noves tecnologies com a eina educativa i motivadora amb la metodologia Flipped Classroom.