Innovació: Una aula diferent, Borriana

27 febrer 2021

Salesianos Burriana

PARTICIPANTS 

Alumnat d’Educació Infantil i 1r-2n d’Educació Primària.

PER QUÈ SORGEIX?

Hem detectat la necessitat de crear hàbits d’activitat física diària entre els nostres escolars ja que cada vegada ens trobem amb més alumnes sedentaris i amb sobrepès. Aquests hàbits tenen un major arrelament quan es treballen en edats més primerenques.

Per tant, realitzat un projecte d’activitat física que assegurarà la pràctica diària d’activitat física i la consegüent creació d’hàbit.

BONA PRÀCTICA

 L’objectiu del projecte és crear hàbits saludables de pràctica diària d’activitat física.

Per a això, hem creat un espai específic i fix en el qual rotativament els nostres alumnes del cicle d’infantil i el primer cicle de primària interactuaran diàriament.

Cadascuna de les classes tindrà assignada una hora.

Es desplaçaran a la zona acotada i allà realitzaran un circuit en el qual treballaran les principals habilitats motrius bàsiques.

Aquest variarà cada mes per mantenir la motivació de l’alumnat i treballar des d’un enfocament globalitzador i competencial.

VALORACIÓ 

El balanç és positiu en el poc temps d’implantació d’aquest projecte ja que els infants han augmentat la seva motricitat a més de crear l’hàbit de pràctica, demandant la pròpia activitat dels propis alumnes. A més, s’ha creat una cultura de l’activitat física.

CONSELLS PRÀCTICS

  • Pla estructural explicat a professors implicats i famílies.
  • Cerca de finançament extern (subvencions).
  • Facilitar als professors el pas per l’aula amb la major independència possible de l’alumnat.

 

 

 

 

 

También te puede interesar…