INNOVACIÓ: Projecte Mockup

30 octubre 2020

Salesians Alcoi Joan XXIII

Participants:

Alumnat de segon curs del CFGM d’Activitats Comercials.

Per què sorgeix

Sorgeix davant la necessitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en cada un dels mòduls i apropar l’alumnat a la realitat empresarial basant-nos en plans d’emprenedoria.

Bona pràctica

Consisteix en la creació d’una empresa per part de l’alumnat (dividits en grups de 3-4 persones) basada en idees innovadores on es posen en pràctica els coneixements que es treballen en els mòduls teòrics tenint en compte aspectes com: pla d’empresa, emprenedoria, normativa legal, fiscal i laboral, comerç electrònic, informàtica, etc.

Fomentant la interdisciplinarietat i transversalitat dels continguts.

Finalment, es plasma en un projecte que s’exposa a la resta d’integrants del grup en el qual s’avalua l’aplicació, innovació, presentació, treball en equip, etc.

Valoració:

L’alumnat destaca l’aplicació pràctica del projecte en el seu desenvolupament professional, que també fomenta la motivació per l’aprenentatge i l’autonomia en la recerca d’informació i resolució de problemes que sorgeixen en el moment d’emprendre una activitat empresarial.

Consells pràctics:

  1. Implicació de la totalitat dels mòduls, matèries del currículum.
  2. Planificació prèvia en la qual s’analitza la complementarietat dels continguts.
  3. Comunicació i supervisió constant pel compliment dels objectius.

También te puede interesar…