Testimoniatge: Maribel Gómez, fma

26 febrer 2021

Per posar-me a escriure aquestes paraules sobre la missió salesiana, rellegeixo els articles 63-76 de les Constitucions de les Filles de Maria Auxiliadora i crec que la paraula “identitat” podria ser un bon resum del que significa ser agent de pastoral en clau salesiana .

La missió salesiana és variada en llocs, tipus d’obra o identitat de l’educador (laic, consagrat o ordenat). També canvia l’experiència de missió que fa una mateixa persona, fins i tot si està en un mateix lloc, en diferents etapes de la seva vida. Però la finalitat que mou a tot educador salesià sempre roman. Aquest objectiu últim és promoure integralment el jove i oferir-li un projecte cristià d’educació inspirat en la caritat de Crist Bon Pastor.

Com tota la seva vida, Don Bosco va basar el seu Sistema Preventiu en la vida sacramental i en l’amor a Maria Auxiliadora. Aquestes dues fortes columnes, viscudes en primera persona per l’agent de pastoral salesià, ens mouen a educar els joves amb capacitat de jutjar rectament, d’optar amb llibertat i de servir els germans, descobrint la presència de Déu en la seva pròpia vida i en tot el que els envolta. Quan això es viu des de l’esperit de família, es crea entre els educadors i amb els joves un clima d’espontaneïtat, amistat i alegria que defineix la missió salesiana. 

L’educador salesià viu la missió com a do, com a gràcia rebuda que ha de fer créixer amb el seu treball i la seva pregària al llarg de tota la vida. Ho farà des de la seva pròpia realitat personal, des del lloc on es troba, des del context social i personal dels que acompanya, però sempre, sigui quina sigui la tasca concreta, amb la certesa que ser missioner és part de la identitat salesiana.

También te puede interesar…