Testimoniatge de Jordi Latorre, responsable de la Casa Zatti

30 octubre 2020

La Casa Artémides Zatti és un Centre Regional per a la Formació Específica de Salesians Coadjutors, i acull joves germans Coadjutors que es troben en l’etapa de la formació específica que marca la Ratio, i, per això, inicien, ordinàriament la seva permanència a la comunitat de la Casa Artémides Zatti, l’any previ a l’emissió de la Professió Perpètua, i la perllonguen, com a mínim, durant un any més.

La Casa Artémides Zatti també acull Salesians Coadjutors que han emès la Professió Perpètua però que no van tenir oportunitat, en el seu moment, de participar en un projecte de formació específica, i desitgen fer-ho en aquest moment de la seva vida.

La Casa Artémides Zatti vol ajudar els joves germans Coadjutors a facilitar el seu creixement espiritual i vocacional específic i a preparar la seva professió perpètua. Vol també ajudar a aprofundir el misteri cristià des d’una clau preferentment pastoral i a adquirir una adequada qualificació pastoral, preferentment juvenil. Finalment, vol ajudar a experimentar la fraternitat en un clima de convivència comunitària internacional, implicant-se en un àmbit pastoral salesià que motivi la reflexió i la creativitat pastoral en un context social secularitzat. Els estudis es realitzen a l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, erigit per la Santa Seu, i depenent acadèmicament de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma.

La Casa Artémides Zatti forma part de la Comunitat Salesiana de l’Obra Martí-Codolar, a Barcelona; de manera que mantenint alguns trobades periòdiques amb el conjunt de la comunitat, gaudeix també de la necessària autonomia per desenvolupar les seves activitats formatives específiques.

En l’actualitat formem part d’aquesta casa dos formadors: Manuel Rupérez (SSM) i Jordi Latorre (SMX); i cinc joves germans en formació: Daniel Imriska (SLK), Travis Gunther (SUE), Luis Javier Barajas (SSM), Gabriele Calabrese (ICC), i Vilmos Svarc (SLO). Pastoralment col·laborem amb les PES i els Centres Juvenils de Martí-Codolar i de la Parròquia Don Bosco, tots dos a la ciutat de Barcelona.

Regularment rebem visita d’alguns inspectors i delegats de Formació que vénen a visitar els seus germans i a interessar-se per la marxa de la nostra Casa.

Jordi Latorre

Responsable Casa Zatti 

También te puede interesar…