Són més de 50 anys de l’arribada dels Salesians de Don Bosco a la ciutat de Jaén

30 abril 2020

Existia a Jaén un col·legi-Llar, antic hospici propietat de l’Excma. Diputació Provincial, en un edifici que al segle XVI va ser Estudi General dels Pares Dominics: el convent de Santo Domingo, avui Arxiu Històric provincial. El rector i assessor religiós del Col·legi, preocupat per millorar l’educació dels infants i dels joves acollits, va recomanar al President de la Diputació de lliurar la direcció de centre als Salesians.

Després d’uns primers contactes, es decideix construir un nou edifici que reuneixi unes millors condicions educatives, comprometent la Congregació Salesiana a acceptar la seva direcció. Es va construir, als afores de la ciutat, primer el Col·legi Santo Domingo Savio i tot seguit la Residència Domingo Savio.

Per a complir el compromís contret, els salesians arriben a Jaén al setembre de 1970, però fins el 2 de desembre no poden passar a la nova residència. 

Era aleshores quan el Bisbe de la Diòcesi Don Félix Romero Mengíbar, amic i admirador dels salesians, no només va donar amb gran satisfacció els permisos corresponents, sinó que fins i tot va erigir una nova parròquia a la zona limítrofa a la Residència amb el nom de San Juan Bosco i la va confiar als salesians, sent el primer rector D. Juan Manuel Cerecera.

A partir d’aquí, s’inicia la tasca més difícil: la progressiva transformació de la residència amb l’aplicació dels mètodes educatius salesians, l’atenció a cada un dels acollits, la integració escolar i social dels mateixos.

Al setembre de 1983 aquesta tasca queda bruscament truncada. S’havien produïts canvis polítics i corrien nous aires per la Diputació. Tanmateix es va fer impossible la renovació del contracte davant les demandes d’aquesta institució sobre l’orientació en l’educació i selecció d’educadors. El 30 de setembre es va donar per conclosa la nostra presència a la Residència.

La Parròquia de Sant Joan Bosco va ser llavors una realitat providencial que va permetre la permanència dels Salesians a la ciutat i al barri de El Valle. Gràcies a la sol·licitud del Bisbe D. Miguel Peinado i de l’afecte dels feligresos, es va dur a terme la instal·lació de la comunitat en el nou domicili, situat al carrer Tetuán (posterior ubicació del C.J. DO.SA. i, actualment, és la seu de la Fundació Don Bosco). El trasllat definitiu a l’actual situació (Av. De la Universitat) va ser el desembre de 1985.

Al mateix temps que la nova situació anava assentant-se, madura l’esforç pastoral i diferents activitats juvenils, donant com a fruit el març de 1984 el Centre Juvenil DOSA., Lloc de trobada, centre dinamitzador i part important d’aquesta Obra Salesiana, especialment, per als joves de barri.

Finalment, la preocupació pastoral constant i present en els membres d’aquesta casa pels joves en més dificultats, es fa patent amb el desenvolupament progressiu de diversos projectes que culminen i s’aglutinen en la constitució a Jaén de la Delegación de la Fundación Proyecto Don Bosco , al gener de 2001 “.

  • Actualment la Fundació Don Bosco compta amb:
  • Inserció Laboral (7 projectes).
  • Suport  a migrants (3 projectes).
  • Intervenció familiar (1 projecte).
  • Intervencions complementàries educatives al sistema educatiu (2 projectes).
  • La Dona i igualtat d’oportunitats (1 projecte).
  • Justícia Juvenil (2 projectes).
  • Residència de protecció i emancipació (4 projectes).

También te puede interesar…