Salesians Rocafort, més de 125 anys d’història

24 desembre 2018

Joan Camps

Doña Dorotea de Chopitea va demanar als salesians de construir una casa salesiana a la popular barriada de l’esquerra de l’Eixample. Quan Don Rua i el Consell General van donar el vist-i-plau, Doña Dorotea va pagar el terreny i va fer construir l’inici del que és actualment salesians Rocafort.

La inauguració de la casa va ser el 19 de març de 1890. En un barri que era un raval amb prop de quaranta mil ànimes, gent treballadora i pobra. Només hi havia una església i no hi havia cap escola, ni oratori festiu.

L’activitat escolar va començar de seguida i aviat es van omplir totes les places disponibles. A l’octubre començaven les classes nocturnes. Hi assisteixen uns cinquanta alumnes grans de catorze a quaranta anys.

La casa va creixent i es consolida. Però el 1909 Barcelona pateix la “Setmana tràgica” on cremen molts convents. També crema la casa salesiana de Rocafort.  A poc a poc es va refer la casa i es van reprendre  les activitats educatives.  El curs 1921-22 funciona esplèndidament l’oratori festiu. L’església, el teatre i el pati, estaven, en bona part, al servei de l’oratori.

La guerra civil també va tenir conseqüències pels  Salesians Rocafort: es va destruir l’església i es va cremar el teatre. També moren assassinats dos salesians de la comunitat. I una  vegada més , a poc a poc, tot es va reconstruint.

El 1953 es va inaugurar la nova església.  Torna haver-hi  una gran afluència de fidels a les funcions sagrades. Els dies festius es distribueixen unes mil cinc-cents comunions.

L’Obra es va ampliant. El curs 1956-57 s’arriba a tenir 995 alumnes. Es fan classes elementals i de comerç.  L’oratori funcionava amb una gran activitat. La casa no tancava mai les portes. A l’estiu la cantina escolar es mantenia oberta.

Salesians Rocafort, al llarg dels seus 128 anys,  s’ha anat adaptant a la realitat social i religiosa.

Actualment ofereix els nivells educatius d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat. Hi ha un ampli ventall d’oferta d’extraescolars, funciona el Centre Juvenil que inclou unes seccions de teatre, el Club Esportiu Bosco Rocafort, l’AMPA, la Coral Xaragall, l’Associació de Salesians Cooperadors, l’Associació de devots de Maria Auxiliadora. El Santuari segueix comptant amb molta afluència de fidels .

Salesians Rocafort és escola que ensenya, comunitat cristiana que evangelitza i “pati” que educa des del lleure.

También te puede interesar…

La Basílica de Maria Auxiliadora

La Basílica de Maria Auxiliadora

Aquesta fotografia de la Basílica de Maria Auxiliadora l’any 1878 exposa en una vista exterior panoràmica de l’Oratori Salesià de Valdocco a Torí.

La sentaita de Triana

La sentaita de Triana

En una fotografia antiga del fons documental del Centre Històric Salesià de Carabanchel apareix aquesta bella imatge de Maria Auxiliadora, de la casa salesiana de Triana, a Sevilla.