Per un món més just, equitatiu i sostenible. Actua!

24 octubre 2019

Per: Xavier Costa

Durant aquest inici de curs Bosco Global s’ha fet present en molts dels equips de coordinació inspectorials i en les diferents cases salesianes per explicar aquest projecte comú que s’està construint amb la participació de les persones i presències de tota la Inspectoria.

Mitjançant l’educació i des d’una opció preferencial per la joventut, Bosco Global aposta per la construcció d’un món més just, equitatiu i sostenible i crida a l’acció per actuar des de lo local – cadascú en funció de les seves possibilitats i la seva realitat – per contribuir a fer-ho possible.

“La gran força de Bosco Global són les nostres persones voluntàries, col·laboradores i sòcies en les nostres presències salesianes que participen activament perquè puguem desenvolupar de la millor manera possible el nostre treball en els àmbits de la cooperació i l’educació per al desenvolupament, el voluntariat internacional i local, i una comunicació pel canvi social “, explica Jesús Corujo, director de Bosco Global.

I afegeix que “Bosco Global integra l’activitat i les persones que formaven part de les ONGD de la Inspectoria, aportant la seva riquesa i un històric de gairebé 30 anys de treball, construint, d’aquesta manera, una organització més forta”

Francisco José Pérez, delegat inspectorial de Pastoral i vicepresident de Bosco Global, explica que l’entitat “neix amb vocació de respectar i impulsar la diversitat de totes les persones que la formen, sumar i aportar el millor de cadascú i treballar de forma més eficient arribant a més persones i al seu entorn, perquè entre totes es contribueixi a crear un món més just i solidari en què l’educació jugui un paper crucial “.

El procés participatiu

A principis de setembre es va reunir a Sevilla el personal tècnic per definir les línies estratègiques del nou projecte d’ONGD i seguir avançant en la coordinació i el treball de les diferents àrees.

També se segueix fent camí en el Pla Estratègic de l’organització, estudiant la situació actual de l’ONGD a través d’una anàlisi de Debilitats Amenaces Fortaleses i Oportunitats (DAFO). Per a aquest treball es compta amb les aportacions de persones voluntàries, sòcies, directors, coordinadors de pastoral i altres persones vinculades. En breu es tornaran a enviar a la base social les conclusions d’aquestes línies estratègiques per ajudar a definir les prioritats de l’entitat.

Per a Ángel Asurmendi, Provincial i president de Bosco Global, “es tracta d’un projecte comú d’Inspectoria que només pot ser una realitat si totes les persones que la conformen i la viuen el senten com a seu i es bolquen en ell. Entusiasme i alegria per a aquesta nova etapa, unes característiques tan pròpies del carisma salesià i que han d’ajudar a seguir marcant el rumb “.

Presència en el territori

Bosco Global està present a tot el territori inspectorial: Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura i Regió de Múrcia.

La seva acció s’emmarca en l’opció transversal “Solidaritat i justícia global” de la Pastoral Juvenil de la Inspectoria i es treballa en els diferents ambients: Parròquies, Escoles, Centres juvenils i Plataformes socials i opcions transversals com l’Animació. vocacional, Animació Missionera, Itinerari d’Educació en la Fe, Art i expressió i Esport educatiu.

Un compromís transformador des del carisma educatiu salesià 

Des d’una educació transformadora basada en el sistema preventiu de Don Bosco i en la recerca del bé comú, Bosco Global desenvolupa:

  • Un Voluntariat per a la transformació social com a opció de vida.
  • Una Educació per al Desenvolupament com a procés participatiu que impulsa una ciutadania global, crítica i responsable.
  • Una Cooperació Internacional encaminada a la promoció dels drets de les persones i les comunitats.
  • Una Comunicació que promou el canvi social incidint en la defensa dels Drets Humans i que denuncia les causes que generen pobresa i desigualtat.

Algunes de les accions destacades que realitzen són:

  • Donar suport a projectes de desenvolupament en països empobrits.
  • Animar la solidaritat de les cases salesianes al territori inspectorial.
  • Educar per a una ciutadania global més responsable i compromesa.
  • Oferir experiències de voluntariat local i internacional.
  • Promoure la participació i el protagonisme juvenil (Espiral solidària, voluntariat).

También te puede interesar…

L’estiu sempre és especial si és salesià

L’estiu sempre és especial si és salesià

Comença el temps d’activitats estivals per a milers de destinataris amb els campaments de l’itinerari i les activitats dels centres juvenils com a atractiu principal. Les experiències formatives, de voluntariat, els exercicis espirituals i d’altres trobades nacionals completen l’ampli ventall d’opcions.

Gràcies, Ángel

Gràcies, Ángel

Ángel Asurmendi va ser nomenat com a nou Provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, per al sexenni 2018-2024.