En confiança: Manuel Jiménez Ávila

30 novembre 2020

Em demanen que comparteixi una breu reflexió sobre la nova encíclica Fratelli Tutti que el propi Papa Francesc ens ha regalat en el dia de Sant Francesc d’Assís.

De manera especial m’agradaria centrar l’atenció en el segon capítol i en el setè.

En el segon capítol el Papa ens proposa la Paraula del Bon Samarità i a través d’ella ens qüestiona com actuem i com ens situem en les necessitats dels nostres germans més propers.

En el setè fa una crida a ser constructors de pau en la nostra societat on ha d’imperar el perdó, i el record i respecte a les víctimes qualsevol acció bèl·lica o acte terrorista.

Aquesta encíclica actualitza la doctrina actual de l’Església, està cridada a ser llegida tant per creients com no creients.

Estic convençut que tots podem treure fruits d’ella.

También te puede interesar…