“Un barri de classe treballadora on els salesians són uns més”

24 desembre 2018

SMX 43 Pregunta-Resposta: Mariano Hernando – Salesians Ciutat Meridiana. Plataforma d’Educació Social (PES)

Autor: Xavier Costa

D’on neix la teva vocació salesiana pels més desfavorits?

Neix perquè aquí a Ciutat Meridiana, de tota la vida, la Parròquia de Sant Bernat de Claravall ha estat gestionada i portada pels Salesians. I això, per a un noi com jo nascut aquí als anys 70, em va donar l’oportunitat de veure que a la parròquia es feien moltíssimes coses, amb un estil que impregnava el barri. I molts infants i joves veníem aquí a veure què passava. I a partir d’això vaig conèixer tot l’estil de vida dels salesians, que en aquest barri està molt present perquè viuen i pateixen les mateixes dificultats que la gent. Un barri de classe treballadora on ells són uns més. I al final aquest estil fa que estigui molt relacionat amb les vivències i les necessitats de l’entorn.

Com plantegeu la dinamització de la campanya inspectorial “Primer, els últims” amb els vostres nois i noies?

La Campanya d’aquest any està molt present, com sempre, perquè la vivim molt. En aquesta ocasió estem fent una anàlisi de la realitat, veure les dificultats actuals al barri per poder planificar futurs projectes que siguin útils com a educadors socials. Aquesta anàlisi ens permet veure que sí que estem per cobrir les necessitats del barri i per aquella gent que més ho necessita.

Com treballeu la dimensió transcendent en la vostra plataforma social?

Ho fem des de tres perspectives: treballar amb els infants, nois i noies, amb les famílies i amb els educadors i educadores. Des aquestes tres perspectives intentem que la gent creixi a nivell personal, siguin capaços de transformar-se a si mateixos i el seu entorn. A partir d’aquesta premissa s’ofereixen totes les possibilitats, des arribar al més transcendent o transformar-te per dins per canviar el teu entorn i ser motor de canvi. Totes aquestes coses per a nosaltres estan relacionades amb la temàtica transcendental. Estem oberts a totes les possibilitats, i que cadascú decideixi fins on vol arribar.

También te puede interesar…