“Jo estimo, tu estimes, ell estima. A estimar també s’aprèn”

El llibre és al meu entendre un desenvolupament sistematitzat i detallat del missatge evangèlic de Jesús de Natzaret que va condensar durant l’Últim Sopar en el Manament de l’Amor i que Sant Pau el va deixar traduït en el bellíssim Himne de la Caritat inclòs en la Carta als Corintis.