Innovació: Desenvolumapemnt i moviment

24 maig 2020

Innovació Educativa: Desenvolumapemnt i moviment

Col·legi Salesià sant Antoni Abat de València

L’estimulació de la psicomotricitat és fonamental pel desenvolupament dels nens i nenes i per a una adequada adaptació. En el cicle d’Infantil de Salesians sant Antoni Abat de València han apostat per la  formació per a adaptar a la realitat de les aules la Teoria dels Nivells Harmònics del Desenvolupament. 

Participants: Mestres d’Educació Infantil. 

Per què sorgeix?

L’estimulació de la psicomotricitat és fonamental per al desenvolupament dels nens i nenes i per a una adequada adaptació. En la societat actual ens trobem que els més petits vénen al col·le amb hàbits molt sedentaris. De la mateixa manera es fa una anàlisi a causa del procés d’actualització i innovació en el qual es planteja la necessitat del moviment com a part fonamental de l’aprenentatge. Amb tot això, el claustre d’Infantil s’ha format per a introduir els canvis necessaris que portin a atendre millor la realitat dels seus alumnes i alumnes. 

Bona pràctica

Durant el curs s’han realitzat diferents sessions de formació i una tutorització a final de trimestre per a adaptar a la realitat de les aules la Teoria dels Nivells Harmònics del Desenvolupament. 

Per a això s’ha comptat amb una experta en la matèria. De manera progressiva s’han anat realitzant circuits i a final de curs s’ha elaborat un document en el qual es recullen les accions necessàries perquè es puguin aconseguir les fites establertes. Això ha portat a una reflexió més profunda i metodològica que s’anirà desenvolupant curs a curs. 

Valoració

Tot aquest projecte ha contribuït a una major reflexió. La formació afavoreix que es prengui major consciència de les inèrcies i s’estableixin nous horitzons que atenguin les necessitats dels nostres alumnes i alumnes. 

Consells pràctics

  1. Establir un cronograma des del principi per a poder complir-lo.
  2. Combinar la teoria amb la pràctica
  3. Buscar moments de reflexió i treball conjunt.

 

También te puede interesar…