Innovació: “SOMRIU”, un programa d’educació emocional i mindfullness

30 maig 2021

És important que l’escola treballi les distintes capacitats dels nostres alumnes sense deixar enrere l’educació emocional i l’entrenament de l’atenció. Nosaltres venim desenvolupant un programa des de fa uns anys basant-nos tant en la formació que tenim permanentment i en la nostra experiència personal, com també en el treball realitzat per grans experts en la matèria dels quals ens recolzem per dissenyar els nostres materials. 

El nostre programa s’anomena «SomRiu» i es basa en un mètode creat per a un desenvolupament cognitiu més eficient, l’estructura del qual es fonamenta en la pràctica meditativa mindfulness que entrena el participant en un correcte ús de l’atenció, aportant alts nivells de concentració, calma i benestar.

PARTICIPANTS

“SomRiu” és un projecte destinat a alumnat i professorat de totes les etapes: Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. 

Respecte als alumnes, s’han destinat tutories específiques per treballar amb ells el Programa, així com moments concrets on cal desconnectar de preocupacions i pensaments i connectar des de l’atenció amb el moment present, ja sigui a l’inici o final del dia, en pujar de l’esbarjo o en el començament d’alguna classe.

Pel que fa al professorat, el col·legi ofereix formació i tallers durant tot el curs per aquells que vulguin iniciar-se o seguir aprofundint en el maneig de l’atenció a través de la pràctica meditativa com a un element essencial per millorar la seva condició psíquica i emocional, així com les seves habilitats dins de l’aula.

Anem avançant i plantegem en un futur pròxim donar un servei també a les famílies de la nostra comunitat educativa fent ús de l’Escola de Pares, els quals ja han mostrat interès a través de l’AMPA.

PER QUÈ SORGEIX?

Un control i regulació més gran de l’atenció permet millorar els processos d’aprenentatge acadèmics i, a l’ensems, aquells relacionats amb la gestió i la regulació emocional, millorant d’aquesta manera no només els processos de cognició sinó també els d’introspecció.

Un col·legi que en el seu projecte educatiu hagi integrat la pràctica meditativa (i, a més, amb l’extra de ser utilitzada per a l’educació emocional), obtindrà una més gran excel·lència educativa pel que fa a resultats, millorarà la convivència notablement i oferirà un espai de benestar on els membres de la comunitat educativa podran desenvolupar-se de manera més plena.

A través del silenci meditatiu l’alumnat troba, en la seva recerca cap el seu ésser essencial, claus per assolir la felicitat, per viure d’una manera més conscient i obrir-se a una experiència espiritual més propera amb Déu.

BONA PRÀCTICA

Els professorat més formats en “SomRiu” ha realitzat fins a tres nivells d’aprofundiment impartits mitjançant cursos presencials en el col·legi amb un total de 30h aproximadament cadascun. Després de la formació i el pràcticum, aquests docents ja se senten preparats i validats per integrar aquells que han après no només a través d’activitats concretes amb els seus alumnes, sinó també en la seva manera d’estar presents en l’aula i en els patis.

D’altra banda, el curs passat vam iniciar un programa nou anomenat “Presente” que consisteix en un protocol d 8 sessions, els materials de les quals, ben estructurats i creats conjuntament pels instructors de mindfulness i els professors Mónica Valero i Iván Esteban, van concretar encara més el treball a les aules. D’aquest procés en va sorgir un projecte d’investigació amb qüestionaris oficials i validats que van mostrar grans resultats sobre aquest procés. 

La pandèmia ens ha fet frenar una mica el ritme que dúiem però s’ha continuat amb pràctiques concretes aïllades en molts grups, així com un taller per videoconferència amb educadors interessats de totes les etapes.

VALORACIÓ

La valoració que sempre s’obté al final de cada curs de formació, així com els bons resultats que es van recollir després la implantació del Programa “Presente”, corroboren l’èxit i també la necessitat de seguir apostant per aquest tipus de projectes.

Més informació a: https://www.youtube.com/watch?v=VVpMi4pX_bo 

CONSELLS PRÀCTICS

  1. És fonamental una formació prèvia i duradora del professorat que vagi a posar en pràctica programes d’aquest estil dins de les seves classes, no només per les eines que puguin adquirir i les habilitats que facilitaran el treball, sinó també perquè és essencial que l’educador passi per si mateix tota aquesta experiència per a integrar-la i conèixer-la bé. 
  2. Una incorporació progressiva de meditació a les aules permetrà donar passos més ferms cap a una “escola conscient”, obtenint millors resultats amb un menor esforç, millorant l’ambient i la convivència i aprofundint en la dimensió espiritual d’alumnes i professors.
  3. Per començar, és important que el grup del professorat participant estigui vocacionat i convençut de què, en la recerca cap a l’interior, tant ells com els seus alumnes, trobaran les claus de la felicitat.

También te puede interesar…

Projecte innovador: ‘Una de croquetes’

Projecte innovador: ‘Una de croquetes’

Salesians Manuel Lora Tamayo, realitza una aposta innovadora en l’assignatura de matemàtiques que apropi les noves tecnologies com a eina educativa i motivadora amb la metodologia Flipped Classroom.