Innovació: Creixem en igualtat?

24 gener 2020

Salesians Sant Rafael, Elx

Participants

Tot el professorat, l’alumnat, personal d’administració i serveis i les famílies.

Per què sorgeix?

Volem tornar a donar resposta a la situació actual que viu la nostra societat en general i com a resposta local a la nostra realitat concreta sobre la millora de la convivència dins de la comunitat escolar.

Bona pràctica

Es tracta d’un Projecte de Centre des d’una perspectiva Coeducativa i Inclusiva

El nostre projecte ens permet avançar en la lluita contra la discriminació i la desigualtat siguin aquestes per raons de naixement, raça, sexe, religió i opinió.

I es pretén transmetre una sèrie de coneixements, valors i actituds necessàries per a cada individu independentment del seu sexe i de les seves aptituds.

Valoració

L’experiència la valorem molt positiva ja que tant el professorat, l’ alumnat i les famílies han col·laborat en abordar un problema que a dia d’ avui està molt latent en la societat.

Consells pràctics

  1. La necessària sensibilització de la comunitat educativa (famílies, professors, PAS i alumnat).
  2. L’òptima organització de recursos humans i materials.
  3. Realitzar un cronograma realista i viable.

 

También te puede interesar…