VÍDEO: Carlos Torrero ‘És moment de posar-se a treballar amb els últims’

24 setembre 2018

Pregunta – Resposta SMX 40

Carlos Torrero: ‘És moment de posar-se a treballar amb els últims perquè siguen els primers’

Autor: Marta M Peirat Clemente

P.-Com vas descobrir la teua vocació pels últims?

La meua vocació pels últims la vaig descobrir en el moment en què vaig començar a sentir l’estil salesià amb 16 anys en la ciutat d’Alacant en el Centre Juvenil Tucumán 7 i amb la Parròquia María Auxiliadora. Em vaig ser impregnant d’un estil que no coneixia i vaig començar a viure una manera d’acostar-me i que Déu s’acostarà a mi amb un estil totalment diferent.

No es pot entendre una vocació pels últims si no s’entén des de l’estil salesià és alguna cosa implícit. Entendre l’estil salesià és dedicar-se als quals més ho necessiten.

P.-Com vius el carisma de Don Bosco en el teu dia a dia?

El meu dia a dia la meua vida professional està encaminada cap al treball amb els últims. Dedique la meua vida professional també a la Fundació Ángel Tomás amb un nou programa que es diu Som Part dedicat a la inserció sociolaboral per a joves de 18 a 35 anys.

El que pretenem és convidar als joves dels suburbis i dels extraradis d’Alacant al fet que visquen aqueix ‘Veuen i veuràs’ del que parlàvem el curs passat.

Convidar-los a conèixer una realitat diferent d’una vida que ells havien entès com a normalitzada.

Es tracta d’estar a la seua disposició, d’estar al seu servei i ajudar-los a comprendre que hi ha un món diferent i que tenen un lloc en aquesta societat a través d’un acompanyament, a través d’una formació i finalment de la inserció sociolaboral en el mercat.

És moment de posar-se a treballar amb els últims perquè siguen els primers.

P.-Quin camí ha de seguir algú que vol començar a ajudar als últims en la seua realitat local?

Per a aqueixes persones que decideixen començar en aquesta aventura jo els proposaria tres claus: escoltar la realitat i veure l’entorn que ens envolta, per a després comprendre-ho i tot açò fent-ho des d’un estil que ens caracteritza que és l’estil salesià. Amb les oïdes de Don Bosco per a escoltar, amb aqueixa vista per a veure com a Don Bosco i aqueix cor per a comprendre com a Don Bosco. Una vegada que tinguem aqueixes tres claus podríem proposar un quart pas que seria l’actuació, per a descobrir com podem fer que els últims siguen els primers.

También te puede interesar…