Seleccionar página

Voluntàries de Don Bosco

Estan totalment immerses entre la gent, ocupades en els feines de cada dia i en diverses activitats professionals, per tal de fer present l’amor de Déu en tots els ambients seculars. En aquest món descobreixen i fan visibles els valors que existeixen des de la creació. 
Són sensibles als signes dels temps i estan atentes a les necessitats del territori on viuen. Volen ser portadores d’alegria i viure autènticament els valors humans i cristians. Posen la seva vida al servei de tothom, especialment els joves i els pobres, tot trobant espais d’intervenció amb creativitat i flexibilitat.
 
Consagrades amb la professió dels consells evangèlics, viscuts en el món, fan vot de castedat, pobresa i obediència i es comprometen a ser testimonis de la radicalitat de l’amor, sense distingir-se dels altres. 
 
Una de les característiques dels Instituts Seculars és la de mantenir una reserva equilibrada sobre la pertinença dels seus membres per, així, poder actuar amb més eficaçment en els diversos ambients on es mouen.
 
Es proposen d’aquesta manera ser a semblança de la sal que es dissol però dóna sabor, com el llevat que desapareix en la massa tot donant qualitat a tot el pa. 
 
El seu camp de compromís rau preferentment en els “llocs de frontera”, les noves pobreses, el camp educatiu i social i els ambients on la justícia i els drets no són reconeguts. 
 
Alimentades amb una profunda vida d’oració, presten una atenció especial als joves i als pobres, comprometent-se amb ells amb la mateixa passió que va tenir Don Bosco. 
 
No fan vida en comú, però viuen en comunió de vida, formant grups de referència on s’insereixen, es formen i se sostenen mútuament. 
El fundador de les VDB és el Beat Felip Rinaldi, tercer successor de Don Bosco. Va ser ell qui es va ocupar intensament dels grups laïcals. La seva espiritualitat s’alimenta de l’espiritualitat salesiana. 
 
Quan el 1917, Don Felip Rinaldi va iniciar el primer grup de laiques consagrades salesianes, no hi havia res de semblant oficialment reconegut dins l’Església. El 1919, les primeres set joves consagraven la seva vida a Déu. Després de la mort de Don Rinaldi -el 1931- les consagrades es van quedar sense guia, però van continuar sent fidels a la seva vocació i mantenint encès “el foc sota les cendres”. El 1956 es va reprendre un camí de nova vida i d’enfortiment. 
 
El 1978 l’Institut de les Voluntàries de Don Bosco (VDB) va ser reconegut com a Institut Secular de Dret Pontifici. 
Les VDB tenen la seva seu central a Roma i actualment estan organitzades en 23 Regions, 173 grups i 1.308 membres.