Seleccionar página

Cooperadors

Els Salesians Cooperadors neixen amb el projecte de Don Bosco en favor dels joves més pobres. Des de finals de 1841, en efecte, per a la seva «obra dels oratoris», Don Bosco va recórrer a la col·laboració de moltes persones.

 

Ampliant la seva obra, es va adonar de la creixent necessitat de «cooperadors», (també de sacerdots, però sobretot de laics), lligats a les missió salesiana. Va pensar llavors en unir-los i associar. Finalment, Sant Joan Bosco va fundar l’Associació dels Cooperadors el 9 de maig de 1876, a Torí.

Els Salesians Cooperadors són homes i dones catòlics, laics o sacerdots del clergat diocesà que atrets per la figura de Don Bosco, viuen a casa seva i en els seus treballs professionals el mateix carisma de la Societat de Sant Francesc de Sales i ofereixen la seva cooperació als bisbes i rectors així com a les comunitats de religiosos salesians, Filles de Maria Auxiliadora i altres branques de la Família Salesiana, treballant especialment en els oratoris, centres juvenils, escoles i plataformes socials.

Ser Salesià Cooperador és una vocació rebuda de Déu i requereix una camí de preparació abans de fer la promesa d’ingrés en una associació local.

Les tres dimensions de l’ésser Salesià Cooperador, segons es recull en el seu «Projecte de vida apostòlica» són:  Primera: la vocació, que és la crida comuna dels batejats impregnada pel carisma Salesià; Segona: la laïcitat, és a dir viure els compromisos quotidians com espais per testimoniar i animar amb els valors evangèlics i salesians les realitats humanes;  Tercera: la salesianitat, o sigui el patrimoni de valors espirituals i pedagògics deixats en herència per Don Bosco i Mare Mazzarello: l’esperit salesià, que és una experiència evangèlica típica que caracteritza i dóna un to concret a la presència i acció en el món, al tracte amb els germans i la relació amb Déu.

Actualment, els Salesians Cooperadors són prop de trenta mil i estan distribuïts en onze regions, formant «províncies» a l’intern de les mateixes. L’Associació, fidel a la voluntat del fundador, té una estructura flexible i funcional, fundada sobre tres nivells de govern: local, provincial i mundial. Amb aquesta organització s’assegura l’eficàcia de l’acció sobre el territori i l’obertura a la universalitat de la comunió i de la missió.