Seleccionar página

Filles de Maria Auxiliadora

L’Institut Religiós cofundat per Sant Joan Bosco i Santa Maria Mazzarello -Filles de María Auxiliadora (o Salesianes de Don Bosco)- va endegar el seu camí el 5 d’agost del 1872, a Mornese (Itàlia).
A Torí, l’opció de fundar una institució en favor de les joves li va arribar a instàncies de diverses persones: per la constatació de l’estat d’abandó i pobresa de moltes noies; pel contacte amb diversos Instituts femenins; per la profunditat de la seva devoció mariana; per la confirmació del Papa Pius IX, que el va animar a seguir endavant per aquest camí; i es va reafirmar per somnis i fets extraordinaris explicats per Don Bosco mateix.
Contemporàniament a Mornese, als tossals del Monferrato, la jove Maria Dominica Mazzarello animava un grup de dones joves que es dedicaven a les noies del poble, amb la finalitat d’ensenyar-les un ofici. Però, sobretot, tenien el compromís d’orientar-les a la vida cristiana.
Cada cop es va anar fent més palesa la necessitat de crear, també per a les nenes i les joves, el mateix ambient educatiu de Torí-Valdocco; aquell que rebien els joves a l’obra de Don Bosco. Maria Domínica Mazzarello va ser la baula cofundadora per donar vida, forma i desenvolupament a la nova institució.
El carisma de les FMA (sigles de Filles de María Auxiliadora) és -dins l’Església Catòlica- ser dones consagrades que, vivint en comunitat i enmig de la gent, expressin la mística d’un amor radical per Crist. Que visquin -amb senzillesa i alegria- el seu servei educatiu envers la joventut. Que conreïn l’entrega missionera per obrir la vida quotidiana cap uns horitzons apostòlics més amplis. Que –inserides en l’església local- expressin una ciutadania activa dins el territori i la cultura d’avui.
El novembre de 2014 han tingut el seu 23è Capítol General, celebrat a Roma i han reelegit superiora general, la francesa Mare Yvonne Reungoat.

Religioses

Províncies

Nacions