Seleccionar página

Germandats i confraries salesianes

Les nostres Germandats com a entitats de fidels, depenen directament de la Diòcesi corresponent a cada província. Neixen en la seva gran majoria amb un carisma salesià, dins de les Associacions dels Antics Alumnes de Don Bosco, amb els quals, tenen una gran i estreta vinculació i compromís.

Les HHCCSS estan representats per un Consell consultiu i organitzatiu, depenent directament de l’delegat de la Família Salesiana i per tant amb l’Inspector. I al seu torn seu Coordinador, pertany a el Consell Família Salesiana de la zona sud, encara que dins de l’consell, hagi membres d’altres zones, ja que el Consell, abasta la totalitat de la Inspectoria Maria Auxiliadora.

Germandats i confraries en la Inspectoria

Germans i germanes