Seleccionar página

FAMILÍA SALESIANA

Units en el carisma i la missió

La Família Salesiana és un gran tresor que ja era al cor del nostre pare Don Bosco; és un gran moviment de persones convocades amb una finalitat: la salvació de la joventut; homes i dones cridats pel Senyor tocats en el seu cor i encesos tots en el foc d’un amor fratern i apostòlic.

Els que pertanyem a aquesta gran família, reconeixem com a do de Déu aquest regal que el Senyor ens ha concedit i volem donar-li gràcies a través del nostre treball, esforç i dedicació, compartint i vivint allò que som amb estil alegre, esperançador i juvenil.

La Família Salesiana de la Inspectoria Maria Auxiliadora és una mostra d’aquesta gran riquesa en quantitat de membres, diversitat de vocacions, creativitat d’iniciatives pastorals i vivència carismàtica.

La Delegació per a la Família Salesiana té com a últim responsable d’animació a l’inspector, D. Ángel Asurmendi Martínez, el qual nomena un delegat que l’ajuda en aquesta bella tasca.

Aquesta animació de la Família Salesiana es concreta en el servei de formació, acompanyament, comunió i aportació carismàtica que porta a terme cada germà salesià a la seva localitat, en contacte directe amb els membres de la nostra gran família i de la qual formem part per identitat i per responsabilitat.

La Delegació per a la Família Salesiana treballa en comunió amb la resta de delegacions i ha plantejat la dimensió vocacional, l’opció pels últims i la comunió en esperit, carisma i missió amb els seglars, com a servei d’acompanyament, responsabilitat espiritual i formativa amb els grups de Família Salesiana i l’ha plasmat en la seva programació, iniciatives, materials, i accions concretes cada any.

Visquem el que som, i transmetem el que vivim.

Alejando Guevara

Delegat inspectorial de Família Salesiana

Carta Identidad de la Familia Salesiana