Santoral Salesià

Gener

1

GENER

Santa Maria, Mare de Déu.

6

GENER

Epifania del Senyor.

13

GENER

Baptisme del Senyor.

15

GENER

Beat Luis Variés, salesià i Fundador de l’Institut de les Filles dels Sagrats Cors de Jesús i Maria.

22

GENER

Beata Laura Vicuña, adolescent.

24

GENER

Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església, Titular i Patró de la Societat de sant Francesc de Sales (Congregació Salesiana).

30

GENER

Beat Bronislao Markiewicz, sacerdot i Fundador de les Congregacions de Sant Miquel Arcàngel.

31

GENER

Sant Joan Bosco, sacerdot i Fundador de la Societat de Sant Francesc de Sales (Congregació Salesiana), de l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora i dels Salesians Cooperadors.