Nostres grups: Sant Joan Bosco

24 gener 2019

Don Bosco és una bona notícia de part de Déu per als joves. Quan només tenia nou anys la Providència li va marcar el camí per on caminar: “No amb cops, amb amor”. I la seva mirada es va fer bondat; el seu cor va bategar amb la força de la caritat; les seves mans obertes van ser solidaritat creativa per transformar la pobresa en un futur d’esperança.

El Senyor ens ha donat Don Bosco com a pare i mestre.El vam estudiar i l´imitem admirant en ell una esplèndida harmonia entre natura i gràcia. Profundament humà i ric en les virtuts del seu poble, estava obert a les realitats terrenals; profundament home de Déu i ple dels dons de l’Esperit Sant, vivia com si veiés l’Invisible! Tots dos aspectes es van fusionar en un projecte de vida fortament unitari: el servei als joves. El va realitzar amb fermesa i constància, enmig d´obstacles i de fatigues, amb la sensibilitat d’un cor generós: No va fer un pas, ni pronunciar una paraula, ni escometre empresa que no tingués per objecte la salvació de la joventut. L’única cosa que realment li va interessar van ser les ànimes. (Miguel Rua) (Const. Art. 21)  

También te puede interesar…