La imatge històrica: Salesians La Cuesta (Tenerife)

29 abril 2021

Felipe Acosta Rodríguez. SDB

L’Obra Salesiana de La Cuesta (Tenerife) neix a partir de l’Associació “Asilo Victoria” fundada el 1906 per un grup de dones amb la finalitat de donar asil i educació a nens abandonats i als fills dels obrers a Santa Cruz de Tenerife. 

El 1944 la lliuren als Salesians que comencen la seva tasca amb un internat i tallers de Formació Professional. Va créixer amb el nom d’ “Escuela Profesional Salesiana” i fou la primera de l’illa. Estava situada en el Puente Galcerán junt al Barranco de Santos

Amb la Llei d’Educació de 1970 es vol ampliar la seva capacitat però ho impedia l’orografia del terreny. Els salesians, d’acord amb l’ “Asilo Victoria”, van decidir buscar un solar en un barri popular per continuar la seva missió amb els nois més necessitats de l’illa i van elegir el barri de la Candelaria a La Cuesta

En el curs 1979 -1980 s’inaugurà com a Escola Professional. El 1986 s’aconseguí el concert i el 1990, amb la LOGSE, van començar les etapes d’Educació Secundària i a continuació el Batxillerat.  

El 2010 s’aconseguí el concert d’Infantil i Primària, però té una implantació de creixement vegetatiu. Avui té 1.250 alumnes entre totes les etapes educatives. Durant l’any 2019 se celebraren els 75 anys de l’Obra Salesiana de Santa Cruz a La Cuesta. Avui és reconeguda per la Formació Professional, per la Innovació Educativa i per l’Oratori d’estiu. 

 

También te puede interesar…

La Basílica de Maria Auxiliadora

La Basílica de Maria Auxiliadora

Aquesta fotografia de la Basílica de Maria Auxiliadora l’any 1878 exposa en una vista exterior panoràmica de l’Oratori Salesià de Valdocco a Torí.

La sentaita de Triana

La sentaita de Triana

En una fotografia antiga del fons documental del Centre Històric Salesià de Carabanchel apareix aquesta bella imatge de Maria Auxiliadora, de la casa salesiana de Triana, a Sevilla.