La Formació Professional salesiana, estratègica, innovadora i humana

31 març 2020

Por: Joana Monzó Esteve

La Formació Professional (FP) està actualment en procés de canvi. El Govern ha posat en marxa un full de ruta marcat en el Pla Estratègic de Formació Professional destinat a modernitzar aquests ensenyaments. Els centres educatius caminen cap a un model que necessita donar respostes: millorar l’ocupabilitat i satisfer les necessitats del mercat laboral. En aquest context, en els centres educatius salesians es treballa per a adaptar el model de centre en base a la realitat de cada escola i complir amb els eixos disposats en el pla estratègic, molt en línia amb el propi model que ha vingut desenvolupant la formació professional salesiana a Espanya, i, per tant, avançada en aquest sentit.

Joaquín Campos, responsable inspectorial de Formació Professional, assegura que estem “davant l’oportunitat d’afrontar una reflexió sobre els nostres Centres de Formació Professional, per a poder actualitzar i impulsar la nostra presència en l’FP des de la nostra identitat i fidelitat a l’esperit i missió salesiana”.

En el desenvolupament de model de centre, l’FP salesiana, la Inspectoria Maria Auxiliadora està posant l’accent en uns objectius a mig llarg termini, alineats amb el Sistema Preventiu de Don Bosco, principal fortalesa dels centres salesians al costat del Sistema Presencial. “Els alumnes estan en el centre de tot, quan se’ls realitza les enquestes de fi d’etapa en els nostres centres valoren l’acolliment i l’acompanyament en aquests, la proximitat del professorat, la preocupació per formar-los i per buscar-los un primer treball en el mercat laboral”, recalca Campos.

Entre els objectius en desenvolupament destaquen la formació tècnica i pedagògica del professorat; l’orientació i assessorament a l’alumnat i treballadors desocupats i ocupats: l’Atenció a la Diversitat; promoure l’FP Dual, la participació en campionats tipus Skill, la borsa de treball, la Formació en Centres de Treball (FCT) a Europa. Implementar un pla i un sistema permanent de Qualitat; i crear estratègies de col·laboració amb el teixit empresarial a nivell regional interregional i nacional.

L’FP salesiana en xifres

En 2025 el 49% de les ocupacions requeriran un nivell mitjà de qualificació front un 37% d’una alta qualificació, i un 14% de baixa qualificació.

Aquestes xifres, vaticinades pel Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP), concorden amb la situació dels centres formatius salesians. “Cada any està augmentant el nombre d’alumnes que es matriculen en FP en els nostres centres. Sembla que cada vegada més les famílies i els propis alumnes veuen l’FP com una bona opció per al seu futur, a la vista de les dades d’inserció laboral d’aquesta.

Cada any hi ha més alumnes que finalitzen un batxillerat i opten per matricular-se en un Grau Superior per a continuar la seua formació d’una manera més pràctica i sabent que en alguns dels graus superiors la contractació en finalitzar els mateixos és del 100% dels alumnes”, explica Campos.

Per fortuna, cada vegada estan més lluny els prejudicis sobre la formació professional i els seus estudiants, enfront de la Universitat i els universitaris. El futur de la FP és prometedor i el seu paper clau en la formació de capital humà.

“Considerem que cada vegada queda més llunyana la idea que l’FP és per als mals estudiants. En FP, com en altres nivells educatius, hi ha alumnes que treballen més i millor organitzats i aconsegueixen tirar avant els seus estudis i altres alumnes que se’ls fa més complicat finalitzar l’FP. Els alumnes d’FP saben bé que es requereix un treball i constància en aquests estudis, que, si bé són molt més pràctics que teòrics, impliquen una organització del temps i del treball”.

En aquesta mateixa línia es pronuncia Miguel Ángel Martínez, responsable d’FP en Salesians Cartagena. “Si poguérem dir que en Salesians Cartagena tenim un diccionari de la FP Bàsica, en aquest diccionari no existiria aquesta expressió. Nosaltres entenem d’estudiants desmotivats, amb baixa autoestima, desanimats, etc. però també entenem d’alumnes excel·lents, brillants, exemplars, sobreïxents i emprenedors.

Molts dels nostres alumnes que han passat per l’etapa d’FP Bàsica actualment es troben en empreses de primera índole internacional i nacional com és REPSOL, NAVANTIA, RNE, 7RM, Onda Cero, Iberdrola, etc., fins i tot tenim educadors que també van ser alumnes d’FP Bàsica. Parlar de mals estudiants no està en el nostre vocabulari.

Potser el millor seria parlar d’estudiants als quals el sistema d’ensenyament obligatori no dóna resposta o no van ser capaços d’adaptar-se al sistema”.

FP Bàsica, o com reconciliar-se amb el sistema educatiu

 

En el context europeu, un dels desafiaments per als pròxims anys se centra en reduir el fracàs escolar i l’abandó educatiu. L’FP Bàsica es presenta com el camí per a reconciliar a estudiants que no han superat l’etapa d’educació obligatòria amb el sistema educatiu.

“El repte principal de la Formació Professional Bàsica és la reincorporació al sistema educatiu d’aquells alumnes que acaben fracassant en l’ensenyament obligatori”, creu Miguel Ángel Martínez.

“El nostre repte és que els nostres alumnes es reincorporen al sistema educatiu i continuen en ell, no sols finalitzant la Formació Professional Bàsica, sinó continuant amb Cicles Formatius de Grau Mitjà”.

La nostra principal fortalesa com a Centre Educatiu Salesià és el nostre Sistema Preventiu de Don Bosco. El nostre treball diari se centra i adapta a les necessitats dels nostres alumnes perquè adquirisquen les seues competències, a més de guiar-los per a facilitar la transició a cadascun d’ells a la vida activa, ciutadana i la seua continuïtat dins del sistema educatiu. Nosaltres no ens centrem en la punició sinó en la prevenció”.

La Innovació, més enllà de l’acadèmic

Un dels objectius primordials de l’ensenyament salesià és formar a “bons cristians i honrats ciutadans”. Així es posa de manifest a les escoles, centres juvenils, plataformes socials, en qualsevol ambient d’una Casa Salesiana. 

Aplicat a la Formació professional, l’objectiu seria a més transmetre’ls la importància d’una bona actitud davant el treball. 

Això comporta una implicació del professorat que va més enllà de les hores lectives i del temari establit i que troba en la innovació una eina intrínseca en la pròpia pedagogia salesiana.

“En els nostres centres ens preocupem en formar als nostres alumnes més enllà del merament acadèmic, convidant-los a participar en campanyes i accions solidàries, activitats de pastoral, viatges o intercanvis amb centres europeus, la possibilitat de realitzar la FCT a Europa, presentar-se a campionats tipus Skills, participar en projectes d’FP Dual i accions que considerem que fan créixer els valors en el nostre alumnat. Aquest és el compromís de treball del professorat dels centres d’FP de salesians i el que aporta als nostres centres un valor afegit als estudis de formació professional”.

“Com a centres salesians hem de fomentar tots, aquest tipus d’accions i animar als nostres alumnes a participar en campionats d’FP a nivell local”.

Actualment en els centres salesians hi ha moltes iniciatives de projectes en marxa, cada vegada són més els centres d’FP que avaluen mitjançant projectes, com per exemple els que desenvolupen accions de tipus Aprenentatge i Servei (APS). Altres centres participen amb empreses del sector industrial en el desenvolupament d’idees pràctiques amb els alumnes a l’aula.

Esment a part mereix el Premi Nacional Don Bosco.

El Premi Don Bosco naix en 1984 a instàncies de l’Escola Professional Salesiana Nuestra Señora del Pilar de Saragossa. El Premi “Don Bosco” al Disseny i Innovació Tecnològica va ser promogut pel professorat amb l’objectiu d’estimular les capacitats innovadores dels alumnes. Es tractava de conjugar el saber amb el fer, facilitant en la mesura del possible la transició de l’escola al món laboral dels estudiants d’últim curs de Formació Professional i ex alumnes menors de 25 anys d’edat.  Però més enllà de motivar a l’alumnat a través d’aquest premi, es proposava dignificar una formació, l’FP, injuriada enfront dels estudis universitaris. 

 

33 edicions després, el Premi Nacional Don Bosco està obert a alumnat que cursa una altra formació diferent a la FP. 

Aquest certamen és el millor reflex de com ha anat evolucionant la formació. Com explica Campos, “Hi ha un creixement considerable en la qualitat dels projectes, tant a nivell de presentació davant els jurats com en la preparació de les maquetes que s’exposen els dies que dura el Premi Nacional Don Bosco. Cada any es veuen més projectes que es basen en noves tecnologies, són un fidel reflex de com està canviant l’FP i en general la nostra societat.  

És important que, des dels nostres centres salesians, animem als alumnes en la participació a aquest Premi, l’experiència i satisfacció obtinguda per alumnes i tutors d’anys anteriors és alta”.

Un altre dels projectes d’innovació a nivell Europa en el qual es treballa des de diferents àmbits de Salesians a Espanya és el Projecte DB Wave, una resposta educativa per a l’augment de l’ocupabilitat i la inclusió social dels joves a través de la Formació Professional.

Encara que la UE està en camí de complir els seus objectius 2020 per a l’educació la seua consecució és desigual en l’ocupació i la reducció de la pobresa, i més encara en el cas dels NEETS (joves que ni estudien, ni treballen, ni segueixen una formació) i els joves més vulnerables.

EN XIFRES

DB WAVE reuneix  7 xarxes nacionals d’FP de Don Bosco d’Itàlia, Espanya, Bèlgica, Alemanya, Hongria i França, alhora que al seu coordinador DBI. La xarxa Don Bosco compta amb més de 250 centres d’FP en 12 estats membres i amb 150 anys d’experiència en la prestació d’FP de qualitat i oportunitats d’ocupació destinada en la seua majoria als joves més desfavorits.

El projecte tindrà un impacte a llarg termini en uns 60.000 alumnes i 7.000 professors d’FP de la UE.

Des de la Inspectoria SMX es treballa en el Projecte DB Wave en l’objectiu concret de: Promoure l’aprenentatge a través de les mobilitats de professors i alumnes. El grup de treball inclou el grup de centres de formació professional de Bèlgica.

Les tasques assignades a aquest grup són:

  • Participar en l’avaluació inicial Elaborar un pla estratègic d’internacionalització.
  • Crear una carta de mobilitat comuna Participar en activitats d’aprenentatge entre iguals.
  • Crear un repositori web de bones pràctiques Adaptar el model de validació de competències Reconeix & Enable a la FP.
  • Participar en l’avaluació de les eines que es desenvolupen en els altres grups de treball.

El desafiament de la FP Dual

 

La Formació Professional Dual és una modalitat dins dels ensenyaments de Formació Professional que té com una de les seues finalitats oferir estímuls i motivar a les persones que finalitzen l’ensenyament general, i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball, perquè ho facen des d’un cicle formatiu, amb la suficient i adequada competència i qualificació professional.

Aquesta modalitat consisteix en combinar la formació teòrica pràctica rebuda en un centre educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball.

L’FP Dual es presenta sobre el paper com una fórmula perfecta que conjumina teoria i pràctica en un escenari de plena inserció en el mercat laboral. No obstant això, són molts els desafiaments actuals, començant per un model que varia segons cada comunitat autònoma; o unes relacions complexes amb el teixit empresarial, entre altres.

Juan Carlos Andrés, coordinador d’FP DUAL en Salesians Saragossa, ens conta en aquesta entrevista el present i el futur de la FP Dual.

"No podem pensar que l'FP Dual serà un model únic per a tots els cicles de formació professional, ni per a tots els alumnes"

És l’FP Dual el model cap al qual cal convergir?

No podem pensar que l’FP Dual serà un model únic per a tots els cicles de formació professional, ni per a tots els alumnes.  L’FP Dual és un model que haurà de créixer sobre la base de dues qüestions fonamentals.

La primera, és que tinguem alumnes amb les característiques que demanda un programa molt exigent en el qual aquests han de compaginar estudi i treball, la qual cosa els obliga a un major esforç i una major maduresa. No podem perdre de vista que els alumnes de Dual continuen sent estudiants i que per tant la seua major prioritat és obtindre un títol, i un programa tan exigent podrien fer que alguns d’ells no pogueren compaginar treball i estudi com demostra l’experiència, on hi ha casos d’abandó del programa per aquestes circumstàncies.

La segona qüestió fonamental és que les empreses demanden aquest model enfront del més semblant en aquests moments, que és la Formació en Centre de Treball. Per a aquesta segona qüestió manca molta faena per realitzar, començant perquè no existeix una legislació estatal que regule el model d’FP Dual per al Sistema Educatiu, que és el sistema que estan implantant els centres de formació professional. Aquesta legislació hauria de regular aspectes tan importants com la fórmula per a la vinculació de l’alumne amb l’empresa, per contracte, beca, etc. En aquests moments cada comunitat autònoma dicta la seua pròpia reglamentació el que produeix grans diferències entre els programes del territori espanyol.

Quines són les principals dificultats a les quals s’enfronta un centre per a implementar l’FP Dual?

Els centres educatius ens enfrontem a un problema bastant important, i és el fet que els cicles duals i ordinaris no estan separats, això fa que convisquen els dos programes en la mateixa aula i en el mateix horari el que fa en algun cas quasi impossible la compatibilització de tots dos. Això obliga al fet que els professors hagen de fer un sobreesforç a resoldre aquesta logística, quan el que haurien de dedicar tot el temps és a preparar els continguts per als alumnes.

A més, no podem oblidar que són els centres sobre els quals recau tot el pes de portar els programes, com la pròpia difusió a les empreses, i l’enorme burocràcia que comporta la implantació d’aquests programes.

Quins serien els avantatges de la FP Dual enfront de la no dual?

Hi ha molts valors que ens fan pensar en enormes beneficis per als joves que entren en un programa dual, com l’autoestima, la maduresa personal i laboral, l’aproximació al món del treball cada dia més complex, l’experiència laboral, la perspectiva de treballar i formar-se al mateix temps i un llarguíssim etc.

Al meu entendre, aquesta modalitat permet obtindre una capacitació i una formació de qualitat perquè aquests conceptes són diferents. On no arriba l’empresa quant a la formació allí estarà sempre l’escola com el marc de referència i quant a la capacitació, on l’escola no té els mitjans per a l’alt grau de capacitació que exigeix el món laboral, estarà l’empresa aportant aquest valor.  Per tant, al meu entendre els alumnes del programa Dual ixen igual de ben formats que els alumnes del cicle ordinari, però amb una capacitació extra que els ha proporcionat l’haver estat treballant en una empresa.

Actualment en la Inspectoria Maria Auxiliadora “molts dels nostres centres d’FP estan participant en projectes d’FP Dual, alguns amb alumnes de grau superior, uns altres amb alumnes de grau mitjà i fins i tot hi ha centres que han realitzat experiències amb alumnes d’FP Bàsica”, explica Joaquín Campos, responsable inspectorial d’FP.

También te puede interesar…

L’estiu sempre és especial si és salesià

L’estiu sempre és especial si és salesià

Comença el temps d’activitats estivals per a milers de destinataris amb els campaments de l’itinerari i les activitats dels centres juvenils com a atractiu principal. Les experiències formatives, de voluntariat, els exercicis espirituals i d’altres trobades nacionals completen l’ampli ventall d’opcions.

Gràcies, Ángel

Gràcies, Ángel

Ángel Asurmendi va ser nomenat com a nou Provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, per al sexenni 2018-2024.