Escola en pastoral

24 desembre 2018

En l’última trobada de directors d’escola hem iniciat una reflexió sobre la identitat i la proposta pastoral dels nostres col·legis. No per no tindre-la! Sinó per ser un tema fonamental i estratègic.

Seguint les indicacions del tot just provat Projecte Inspectorial d’Escoles ens hem proposat en aquest curs “Elaborar un pla inspectorial d’escola en pastoral que, entre altres elements, inclogui un projecte d’animació de la pastoral escolar que pugui servir de guia i suport a les escoles, contemplant els diferents contextos, situacions i necessitats que presenten els nostres destinataris”.

Sense cap dubte, és un repte pastoral apassionant que ens ajuda a posar el focus d’atenció en una de les nostres grans prioritats. El repte és continuar desenvolupant una escola evangelitzada i evangelitzadora, una escola en pastoral amb una proposta valenta de pastoral explícita i essent conscients de la riquesa de la nostra tradició salesiana que integra l’evangelització i l’educació: “evangelitzem educant i eduquem evangelitzant”.

En aquest sentit, el Quadre de referència ens recorda que “la Pastoral Juvenil Salesiana assumeix l’evangelització com la primera urgència, conscient que la seva missió principal és proposar a tots els joves que visquin la seva existència com la va viure Jesús. Tot això perquè es troben gradualment amb el Crist, visquin plenament la seua humanitat i es facin protagonistes i corresponsables en la construcció del regne de Déu en el món” (La pastoral juvenil salesiana, p. 31)

Aquesta identitat i vivència pastoral interessa totes les dimensions de l’escola. No solament és una tasca d’un coordinador o un equip, sinó de tots els que formen part d’un col·legi. A més de la planificació pastoral, aquesta vivència ha de caracteritzar la reflexió, la planificació, la gestió, l’actualització, la selecció de personal, el lideratge, el currículum, i els plans i programes de cada escola… etc.

Per exemple, en aquest número de la revista SMX s’aprofundeix en la metodologia de l’Aprenentatge-Servei (APS) i ens podríem preguntar per què l’adoptem… per estar de moda? El motiu principal és que el APS és una metodologia coherent i en sintonia amb la nostra identitat i els nostres valors més profunds.

M’agradaria concloure recordant-nos una de les principals insistències del papa Francesc: “La sortida missionera és el paradigma de tota obra de l’Església” (EG 15). També les nostres escoles, com a obres de l’Església, estan convocades a adoptar aquest paradigma. Continuar essent educadors i evangelitzadors dels milers de joves i adults que cada dia estan amb nosaltres.

 

También te puede interesar…