En Confiança: Marta Pahisa, coordinació Projecte Don Bosco Wave

24 març 2021

Avui m’agradaria parlar-vos del projecte DB WAVE, que tot i la pandèmia i gràcies a l’esforç de moltes persones no s’ha aturat i manté la il·lusió del primer dia. Es tracta d’un projecte cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea i en el qual com Inspectoria participem des de l’any 2019.

En el projecte hi participen escoles de Formació Professional de 7 països diferents, i en el nostre cas, en aquesta primera fase pilot hi estan participant tres col·legis: Salesians Trinidad, Salesians Zaragoza i Salesians Sant Vicenç. Tot i que més endavant els beneficis del projecte es faran extensius a totes les escoles.

L’objectiu principal de DB Wave és promoure la participació dels nostres alumnes en pràctiques i experiències professionals a l’estranger. Per a fer-ho, s’estan desenvolupant diversos grups de treball.

Un primer grup està treballant en una Carta de mobilitat salesiana. Aquesta Carta facilitarà l’intercanvi d’alumnes entre col·legis salesians de formació professional i també augmentarà el nombre d’estudiants que participen en aquestes activitats i es gestionaran de manera més eficaç.

Hi ha un altre grup de treball que està desenvolupant una eina per poder realitzar un seguiment dels nostres graduats i, sobretot, per veure quin impacte té el fet d’haver participat en una experiència a l’estranger en el moment de trobar una primera feina.

Hi ha un tercer grup que es dedica a intentar reconèixer les diferents competències socials que els alumnes adquireixen en les seves pràctiques professionals, i incorporar aquest reconeixement en el seu currículum.

Per a nosaltres és molt important facilitar que el nostre alumnat, tant en la Formació Professional com en totes les etapes educatives, participi en experiències internacionals, ja que a més de tots els coneixements tècnics que puguin adquirir durant les mateixes, aquestes estades els permeten desenvolupar altres competències molt importants, com són l’autonomia, el coneixement d’un mateix, la capacitat d’adaptació i resolució de problemes i, sobretot, la competència comunicativa i intercultural.

Gràcies a aquestes experiències, se’ls obre una altra porta al món i, a més, un altre dels avantatges que té aquest projecte és que tot això ho poden fer de la mà d’altres membres de la nostra gran família salesiana. 

También te puede interesar…