En Confiança: Joaquín Campos Calleja

27 març 2020

Joaquín Campos Calleja, responsable inspectorial de Formació Professional

“Totes les nostres accions estan dirigides a obtenir una qualitat en la formació dels nostres alumnes, tant a nivell tècnic com personal”

Des d’aquest tancament responsable que ens toca viure per la crisi del COVID-19 vull parlar-vos  dels reptes i metes que estem desenvolupant en els nostres centres salesians de Formació Professional (FP). Perquè tingueu algunes dades: a Espanya som un total de 56 centres salesians que desenvolupem algun tipus d’estudis d’FP ja sigui de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà o de Grau Superior. Més en concret, en nostra inspectoria Maria Auxiliadora són 30 els centres de formació professional.

Són molts els responsables de formació professional, equips directius i professorat dels nostres centres els que estan treballant sobre les línies del document del nou model de centre d’FP (Pla Estratègic de Formació Professional).

Intentant resumir-ho d’una forma breu, els nostres centres estan immersos en un procés d’actualització contínua degut sobretot, als ràpids canvis tecnològics que tenim en la societat actual.

En els nostres centres, com a salesians, estem donant especial importància a aspectes com la formació tècnica i pedagògica del nostre professorat, l’orientació i l’assessorament del nostre alumnat, treballadors desocupats i treballadors ocupats en relació a les oportunitats de formació i d’ocupació; també a l’atenció a la diversitat, tant en la formació reglada com en l’ocupacional i en la contínua; a disposar en cadascun dels nostres centres de persones de referència que promoguin la Formació Professional Dual, la participació en campionats tipus skills o el Premi Nacional Don Bosco, tan nostre i salesià, el servei de les borses de treball, la FCT a Europa, així com el desenvolupament de projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS). També per a establir estratègies de col·laboració amb el nostre teixit empresarial a nivell provincial, regional i nacional.

I encara sabent que som molts, els centres d’FP estem intentant treballar com diu la nostra campanya: Som Un. Totes les nostres accions estan dirigides a obtenir una qualitat en la formació dels nostres alumnes, tant a nivell tècnic com personal, el poder-los orientar i oferir un lloc de treball que els permeti tenir una vida i un futur digne en la nostra societat. Buscant que la final siguin bons cristians, transmetent-los valors des dels nostres centres, insistint-los en la importància de la bona actitud davant el treball.

También te puede interesar…