Els nostres grups: Associació d’Exalumnes de les Filles de Maria Auxiliadora

24 desembre 2018

És una associació de laiques i laics sense ànim de lucre, internacional (present en quatre continents i 55 països), promoguda per l’Institut de les FMA.

ORÍGENS

En 1908, guiades per Do Rinaldi i per Sor Caterina Arrighi, un grup de exalumnes de l’oratori de Torí s’organitzen com a associació amb la finalitat de compartir i difondre en el seu entorn els valors d’una herència educativa destinada a les futures generacions de exalumnes disseminades per tot el món. D’aquell any data el seu primer reglament.

En 1988 és reconeguda oficialment com a grup de la família salesiana. Tots els grups de la Família Salesiana s’han nodrit històricament de exalumnes FMA, ja que és un dels grups més nombrosos. Es troben pertot arreu!

COMPROMÍS

Es consideren exalumnes de les FMA tots aquells que han sigut educats en una obra de les FMA sense distincions ètniques, socials, culturals ni religioses. A més de les exalumnes que lliurement sol·liciten adherir-se a l’associació, poden inscriure’s tots aquells que, no havent sigut educats en una obra de les FMA, les han conegudes i han assumit els valors salesians en la seua vida.

Cada exalumne contribueix responsablement en l’afirmació dels valors en els quals es fonamenta la dignitat de la persona, actuant en diferents àmbits d’acció: a l’Església, en la família, en l’ambient de treball i estudi, en el món polític i social, en l’àmbit de l’escola, del temps lliure i de la comunicació social (art.5, Estatuts Confederals 2015).

L’any 1908 va nàixer en la Família Salesiana una nova figura de laica, de manera que hui ens enorgullim de ser la branca laical de l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora o, la qual cosa ve a ser el mateix, “Filles de Maria Auxiliadora operants en el món”, segons l’expressió de la Mare Eulalia Bosco (1934). I en trobar-nos dins de la més variada realitat social, laboral, etc., ser exalumne/a és també l’Epifania del carisma salesià en el món.

L’Associació de exalumnes com l’Institut de les FMA, està cridada a respondre a les noves exigències dels temps a les quals el Papa Francesc es refereix contínuament. Ja que el destinatari del carisma salesià és sempre la persona del jove en la seua delicada fase de creixement educatiu, és el deure i la tasca constant de les i els exalumnes (en el seu major parteix mares i pares, àvies i avis, catequistes, educadors/es, ensenyants…) trobar les formes idònies per a continuar fent hui de l’educació un objectiu en la vida. Moltes i molts han eixit cap a les noves fronteres educatives en les perifèries, que són sempre davanteres de l’amor, únic llenguatge que els joves comprenen. Perquè les i elsexalumnes saben parlar de la vida, oferint perspectives de sentit i testimoniatges d’una santedat encarnada en la vida quotidiana.

 

También te puede interesar…