“Una comunitat en què el lideratge és compartit, on cadascú assumeix el seu paper com a agent educativo-pastoral”

24 desembre 2019

Bon dia, benvinguts tots els lectors de la Revista Inspectorial. M’han demanat que us parli del projecte d’actualització pedagògica i pastoral que estem vivint a les escoles. En relació al què, seria l’actualització del projecte educativo-pastoral, un projecte comú, compartit, pensant en un enfocament competencial, adreçat al creixement de les persones, del nostre alumnat, perquè puguin organitzar el seu projecte de vida. Un projecte de vida que contempli, com no, el compromís social, de transformació de l’entorn. De quina manera? O sigui, com?, doncs amb la personalització, amb l’estil típic i característic de la pedagogia salesiana, però actualitzada als temps, amb els elements que ens permeten les metodologies actives, bàsicament amb el treball per projectes, a través d’ambients –a l’educació infantil-, aplicant tot el que ens dóna la ciència de la psicologia i la pedagogia a dia d’avui. Aplicant també la cultura del pensament, amb activitats de metacondició, perquè siguin conscients del seu propi procés d’aprenentatge. I el qui? Doncs la comunitat educativo-pastoral, que en aquest cas es transforma en comunitat d’aprenentatge. Una comunitat en què el lideratge és compartit, on cadascú assumeix el seu paper com a agent educativo-pastoral, i on el destinatari últim és la pròpia comunitat. És a dir, primer l’alumnat, però també les seves famílies, els mateixos docents i personal d’administració i servei. Tot el conjunt de les persones que conformen l’escola.

También te puede interesar…