ADMA, 150 anys de la mà de Maria

24 abril 2019

Per: Joana Monzó Esteve

ADMA celebra en 2019 segle i mig d’existència. El grup de la Família Salesiana més nombrós de la congregació és responsable de propagar la devoció a Maria Auxiliadora. En els últims any, l’associació evoluciona, prenent els laics un paper rellevant en la coordinació de les entitats i atorgant una cura especial a les Famílies. En l’horitzó de futur un repte important: aconseguir una integració més real de la joventut en l’associació.

L’Associació de María Auxiliadora, ADMA, compleix 150 anys, des que un 18 d’abril de 1869 Mons. Alejandro Riccardi, arquebisbe de Torí, signara la seua erecció canònica i un any més tard el Papa Pío IX l’elevarà a la categoria de Archicofradía.

Pedro Ruz, salesià historiador, assenyala la importància de reconéixer el seu origen: “ADMA naix del cor pastoral de Don Bosco, i pertany a una voluntat dels seglars, de la gent devota”; així es desprén de les Memòries de l’Oratori: “En 1864 es començava l’obra de la basílica i es feien reiterades peticions perquè es fundara una piadosa associació de devots que units pel mateix esperit d’oració i de pietat, honraren a la mare del Salvador, invocada amb l’honrós títol d’Auxili dels Cristians”.

“Després de la consagració del santuari de Maria Auxiliadora es van multiplicar tals peticions pertot arreu i per persones de tota classe i condició”.

1870.Pío IX eleva en un Breu a la categoria d’Archicofradía amb facultat per a agregar altres amb el mateix nom i reglaments a Torí.

1871. La facultat es va estendre a tot Piemonte.

1872. S’estén a totes les esglésies salesianes.

1873. S’estén a totes les cases salesianes del món.

1874. S’estén a totes les esglésies diocesanes del món

Com recorda Miguel Aragó. sdb, “ADMA és el segon grup fundat per Don Bosco, posant així les bases laicals de la família salesiana”. A més, ADMA és el grup amb major nombre de presències en el mapa salesià.

En xifres, segons l’últim informe FASA, ADMA compte en la Inspectoría Maria Auxiliadora amb 29.633 associats i 115 associacions. En el conjunt d’Espanya la xifra aconsegueix 60.000 associats i associades. En àmbit mundial ADMA, en aquests anys, s’ha estés a 50 països del món, amb al voltant de 700 grups agregats a l’Associació de Maria Auxiliadora Primaria de Torí.

ADMA en la nostra Inspectoria

L’Associació de Maria Auxiliadora en nostra Inspectoría manté una organització territorial per tres zones: Barcelona, Sevilla i València. Tenen els seus corresponents Consells Inspectorials que es reuneixen mensualment i són acompanyades pels animadors espirituals “inspectorials”. Celebren assemblees anuals.

Tornant a les xifres, la zona sud aglutina el 60% de les persones associades i 79 associacions, seguida de la zona centre amb prop del 25% d’associades i associats i 23 associacions; zona nord compta amb el 15% i 13 associacions.

ADMA

ADMA Zona Barcelona

ADMA Zona València

ADMA Zona Sevilla

TOTAL

4433 asociats

13 asociacions

12 SDB animadors espirit.

1 FMA animador espirit.

7200 asociats

23 asociacions

21 SDB animadors espirit.

2 FMA animadores espirit.

18000 asociats

79 asociacions

37 SDB animadors espirit.

27 FMA animadores.espir.

29633 asociats

115 asociacions

70 SDB animadors espirit.

30 FMA animadores espirit.

150 anys després quin és el paper de ADMA en el conjunt de la Família Salesiana?

Alejandro Guevara, delegat inspectorial de la Família Salesiana, li atorga un paper fonamental en la propagació en la devoció a Maria Auxiliadora i l’acostament a Jesús.

“Sense mantindre l’exclusiva, elles són responsables de propagar la devoció a Maria Auxiliadora, no sols a les nostres cases, en els nostres ambients pastorals sinó també portant aquesta vocació de la nostra mare més enllà d’unes fronteres inimaginable”.

“Quan nosaltres propaguem la devoció a Maria Auxiliadora obligatòriament Maria ens porta sempre a Jesús per això crec que les ADMAS  tenen també com a finalitat i com a paper acostar-nos més a Jesús. Així ho reflecteix el reglament que les constitueix i que les defineix quan diu que les dues finalitats fonamentals són: el culte a Jesús sagramentat, i també la propagació a la devoció de Maria Auxiliadora amb la qual cosa,  agarrar-nos a la mà de Maria ens porta obligatòriament a la trobada amb Jesús i aquest paper el tenen hui les ADMAS”.

“Un altre element molt important és que les ADMAS tenen un caràcter popular on les portes estan obertes per a totes les persones que vulguen acostar-se a Jesús de la mà de Maria. No és un moviment d’elit per a persones qualificades o súper preparades sinó que és una associació pública de fidels amb caràcter popular. I en la religiositat popular de moltes de les nostres cases, pobles i ciutats, ADMAS s’ha integrat plenament donant com a resultat uns fruits, d’una banda inesperats, d’altra banda meravellosos, per altre costat evangèlic i realment molt marià”.

Per part seua, Pedro Ruz, sdb, posa en relleu que és “una associació que sana, que qualifica als seus membres. Una associació que fa a les persones millors”.

Evolució en ADMA

Sobre la seua evolució, Guevara apunta alguns signes objectius d’evolució com la incorporació dels homes als càrrecs de president, “això ens va donant una imatge que Maria Auxiliadora no és només tasca de dones sinó que és la mare de tots els cristians”.

Però destaca especialment el nou paper dels seglars i la cura de les famílies: “Des de fa ja tres anys la coordinadora nacional de ADMA Espanya està coordinada per una dona seglar i crec que això també és una signe. Fins fa tres anys era també un salesià el que coordinava, dirigia, encoratjava,… no obstant això, s’ha fet una evolució a donar-li al laic el paper que li correspon”.

Respecte a les famílies, Guevara destaca que s’està fent un esforç, lent però progressiu i estratègic en la cura de les famílies. “Perquè pensem que la cura de Maria Auxiliadora no és solament cosa d’un membre sinó que s’enriqueix quan tota una família es reuneix entorn a la nostra mare per a acostar-se posteriorment a Jesús. En aquest sentit hi ha hagut iniciatives com les jornades d’espiritualitat per a famílies, organitzades i coordinades des de ADMA Espanya. L’any passat vam tindre una experiència en la Serra de Segura enguany a l’agost en la serra de Guadarrama”.

“Encara queda molt camí per fer, és cert que en algunes associacions l’equip que li integra és d’una edat avançada però és veritat que hi ha altres llocs en els quals van fent passos, avançant per a anar-se constituint. Encara que el present és preciós, el futur és encara més esperançador amb la qual cosa l’evolució de la mà de Maria sempre serà una alegria per a cadascun de nosaltres”.

Centenaris: ADMA Villena i ADMA Sant Antoni Abat

El 5 de maig ADMA Villena ha celebrat el seu centenari.

El pròxim 8 de maig ADMA Sant Antoni Abat de València conmemorarà aquesta important data.

“Cal intentar fer un pas cap a una integració més real de la joventut en l'associació”

María Dolores Moyano, vicepresidenta i vocal de Joventut de ADMA

Com s’han adaptat ADMA als nous temps?

Crec que les associacions de Maria Auxiliadora s’estan adaptant dins de la seua capacitat en els nous temps, per exemple amb la la transmissió de la devoció a l’Auxiliadora utilitzant la xarxes socials (Facebook, Twitter) i els mitjans de comunicació. Una altra adaptació important és l’acostament als joves i a les famílies, un exemple d’això  és el campament de família que es fa a nivell inspectorial.

Quina és la participació de la joventut en ADMA?

Actualment els joves estan molt implicats en tot el que és la preparació més devocional dels actes de maig de Maria Auxiliadora: processons, Tridus, novenes, etc,  però cal intentar fer un pas cap a una integració més real en l’associació, hi ha associacions que ja compten amb grup de joves i que estan fent passos en això.

Es fa algun tipus d’accions per a atraure la gent jove a ADMA?

Tant a nivell nacional com inspectorial s’està fent una profunda reflexió sobre aquest tema i a nivell local, a part, s’està treballant molt bé en els grups joves, intentant  cuidar més les formació inicial i la participació en l’associació.

PRÒXIMS ACTES DEL 150 ANIVERSARI DE ADMA

2019: 21-23 de maig – Consulta Mundial de la Família Salesiana a Torí.

2019: 24 de maig – Solemnitat de Maria Auxiliadora – Eucaristia amb el Rector Major.

2019: 6 d’octubre – Jornada Mariana a Torí amb la presència del Rector Major.

2019: 7-10 de novembre – VIII Congrés Internacional de Maria Auxiliadora a Buenos Aires (l’Argentina). Del 7 al 10 de novembre, amb el lema “Amb Maria, dona creient”.

 

ADMA, LA XIQUETA DELS ULLS DE LA CONGREGACIÓ SALESIANA

Per: Miguel Aragón Ramírez, sdb

El 18 d’abril del present mes, fa 150 anys de la fundació de l’Associació de Maria Auxiliadora (ADMA) per sant Joan Bosco. La família salesiana no es pot posar de perfil davant aquest esdeveniment.

Crida l’atenció que Don Bosco tinguera tant interés a fundar una nova i original associació de Maria Auxiliadora. Coneixia l’antiga i gloriosa Archicofradia de Maria Auxiliadora fundada a Munic en 1683. Coneixia també la archicofradía existent a l’església de sant Francesc de Paula de Torí. A gener de 1869 li exposa el projecte al seu amic i conseller el Papa Pío IX. El pontífex no solament li dóna llum verda, sinó que concedeix gràcies espirituals als futurs membres.

El 18 d’abril de 1869 l’arquebisbe de Torí Mons. Alejandro Ottaviani, va aprovar els estatuts de l’associació presentats per Don Bosco erigint-la en la nova església de Maria Auxiliadora de Torí-Valdocco. L’associació inclou des dels seus orígens a homes i dones, joves i majors, una cosa inusitada en aquell temps.

He titulat l’article “ADMA, xiqueta dels ulls de la Congregació Salesiana”. Podia haver dit de la Família Salesiana, però ho explicaré més endavant. “La xiqueta dels ulls” és una expressió col·loquial, és com dir: “Eres, la persona que més vull en el món”.
Per què Don Bosco tenia tant interés a fundar una nova i original associació de Maria Auxiliadora? Segur que no va ser un capritx. Pense que va ser inspiració de l’Esperit Sant. Sens dubte que veuria en l’associació una senzilla i eficaç plataforma d’evangelització popular, una associació “en eixida”.

El 14 de febrer de 1870 es trobava Don Bosco a Roma i tenia audiència amb el Papa Pío IX. Li va comunicar que l’associació estava ja aprovada canònicament. La resposta del Papa va ser que erigia l’Associació en Archicofradia. Li va faltar temps a Don Bosco per a escriure una carta a Torí, al seu vicari, don Miguel Rúa, comunicant-li la feliç notícia: “La nostra Associació de Maria Auxiliadora ha sigut erigida en archicofradia”.

D’ara endavant el sant fundador quan demanava a la Santa Seu gràcies per a la societat de Francisco de Sales o Congregació Salesiana, per als salesians cooperadors i per a les missions d’Amèrica, els sol·licita també per a ADMA.

Els successors de Don Bosco van heretar el mateix afecte per ADMA. Don Miguel Rua va obtindre del Papa León XIII la facultat de fundar l’associació en totes les diòcesis del món i d’agregar-les a l’associació Primària de Torí-Valdocco en el Santuari de MarIa Auxiliadora. La superiora general de les Filles de MarIa Auxiliadora sor Catalina Daghero també volia l’associació a les seues cases. Don Pablo Álbera al seu pas per Còrdova en 1913 va fundar l’associació. Don Pedro Ricaldone afirma que Don Bosco considerava a ADMA “quasi part integrant” de la Congregació Salesiana.

Per als altres grups de la Família Salesiana de Don Bosco, és també ADMA la xiqueta dels seus ulls? ADMA és el segon grup fundat per Don Bosco, posant així les bases laicals de la família salesiana. ADMA és el grup amb major nombre de presències en el mapa salesià. El rector Major do Egidio Viganó en una carta que va escriure als responsables majors dels grups de la Família Salesiana el 24 de juliol 1989 els deia; “Avant, braç a braç en el rellançament de l’Associació de MarIa Auxiliadora”.

Els aires renovadors del Concili Vaticà II també van oxigenar a ADMA. Després de la deguda experimentació, la Congregació vaticana per a la Vida consagrada i per a les Societats de vida apostòlica va aprovar els estatuts posats al dia, el “Nou Reglament de l’Associació de MarIa Auxiliadora” amb data 7 d’octubre de 2003. Cada associació local en el seu propi país pot tindre també reconeixement civil.

La “Carta de la identitat carismàtica de la Família Salesiana de Don Bosco” afirma que ADMA és un dels quatre grups referents per a tots els altres. L’associació té una revista pròpia digital, ADMA, editada en espanyol i en altres llengües.

Acabe estrafent la frase citada de do Egidio Viganó: “Potenciem, braç a braç, les associacions locals de Maria Auxiliadora, la xiqueta dels ulls de la Família Salesiana”.

También te puede interesar…

L’estiu sempre és especial si és salesià

L’estiu sempre és especial si és salesià

Comença el temps d’activitats estivals per a milers de destinataris amb els campaments de l’itinerari i les activitats dels centres juvenils com a atractiu principal. Les experiències formatives, de voluntariat, els exercicis espirituals i d’altres trobades nacionals completen l’ampli ventall d’opcions.

Gràcies, Ángel

Gràcies, Ángel

Ángel Asurmendi va ser nomenat com a nou Provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, per al sexenni 2018-2024.